ANBI-STATUS

 

 

Stichting Voor Elkaar Met Elkaar heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Er bestaan regelingen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting. Dit is dus gunstig voor personen, instellingen en bedrijven die een donatie willen doen aan onze Stichting.

 

Bij een eenmalige gift geldt er een drempel en een maximumbedrag voor aftrekbaarheid.

 

U kunt ook vriend worden van de stichting VEME door een overeenkomst aan te gaan met de stichting VEME voor een periodieke gift. Doet u dat voor tenminste 5 jaar dan kunt u het volledige bedrag jaarlijks aftrekken bij uw belastingaangifte. Door op deze link te klikken -overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf - , kunt u de formulieren downloaden. Vul deze voor uw deel in en stuur ze dan naar fondsen@stichtingveme.nl. Wij vullen dan ons deel in en zenden uw exemplaar naar u terug. Heeft u nog vragen dan kunt u die mailen naar  fondsen@stichtingveme.nl

 

Voor meer informatie over giften of schenkingen kijk dan op de website van de belastingdienst.

 

De Stichting VEME is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71599231 en het RSIN/fiscaal nummer is: 858778154. Het postadres is: Groeneweg 141, 2691ML ’s-Gravenzande.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan voor de periode 2024 - 2026 kunt u ook downloaden om een goed beeld te krijgen van de Stichting VEME,  gallery/Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting VEME.pdf