DE DOELGROEP

De bewoners die in het wooninitiatief komen wonen zijn 14 (jong) volwassenen, met een verstandelijke en eventueel andere beperking. Zij hebben een stabiele, veilige en prikkelbegrijpelijke omgeving nodig, waar begeleiders structuur, zorg en aandacht geven. Zij zijn individuen en geven hun eigen leven vorm.

De bewoners hebben 24 uur zorg nodig. Uitgangspunt is dat de bewoners op werkdagen dagbesteding hebben buiten de woning. Indien nodig is er overdag zorg en begeleiding en in de nacht is er een zorgverlener in de nacht aanwezig. Om deel te nemen aan dit wooninitiatief is er een indicatie PGB wonen en zorg, met een zorgzwaartepakket 5, 6, 7 of 8 nodig. Uit de aanmeldingen zullen twee groepen van 7 bewoners worden gevormd worden. Per groep is er een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Bij aanvang verwachten wij niet meer dan vier rolstoelgebonden bewoners om tot een optimale mix te komen van zorgintensiteit. Het spreekt voor zich dat de bewoners een positieve invloed op elkaar hebben en zich veilig zullen voelen in hun eigen "Thuis". Via 6 wekelijkse contactmiddagen leren de bewoners elkaar al kennen en trekken zij samen op bij verschillende activiteiten zoals sport, spel en muziek maken. 

We streven ernaar om in ons huis een gemengde samenstelling van bewoners te hebben, zowel qua beperking als geslacht, functioneringsniveau, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, afkomst of huidskleur.