HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Onderstaand het huishoudelijk reglement van stichting Voor elkaar met elkaar.


Huishoudelijk reglement stichting VEME 21012019.pdf