Wonen Wateringen, Stichting VEME en Stichting Veste tekenen intentieovereenkomsten voor de Aloysiusschool in Monster

Wonen Wateringen heeft met Stichting Voor Elkaar Met Elkaar (VEME) en Stichting Veste de intentieovereenkomsten getekend voor de realisatie en huur van 14 en 10 appartementen met gemeenschappelijke ruimten voor jongvolwassenen met eenzorgbehoefte op de locatie van de voormalige Aloysiusschool in Monster. In totaal worden er 42 appartementen op deze locatie gerealiseerd door Wonen Wateringen. De overige 18 appartementen worden straks verhuurd door Wonen Wateringen in het sociale segment.

“Een aantal jaren geleden is in samenwerking met enkele belanghebbenden de eerste stap gezet in de ontwikkeling van de Aloysiusschool. In het proces zijn verschillende onderzoeken naar de planologisch-, ruimtelijke- en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling uitgevoerd. Uit de onderzoeken is een mooi plan gekomen, waarbij de karakteristieke school grotendeels behouden blijft. De beelden van dit plan zijn te raadplegen op onze website: www.wonenwateringen.nl/aloysiusschool.nl.”, aldus Ferry van der Pal directeur-bestuurder Wonen Wateringen.

 

Als voorzitter van de stichting VEME is Annemiek Verroen opgelucht dat de intentieovereenkomst voor 14 appartementen en gemeenschappelijke ruimten is getekend. “In 2018 zijn we met een aantal ouders gestart om een woning te realiseren voor onze gehandicapte kinderen. Met deze stap zijn we nu gelukkig dicht bij ons einddoel: een toekomstbestendig fijn thuis voor onze kinderen”.

 

Stichting Veste zal samen met stichting Klimkoord in 10 appartementen huisvesting bieden aan jongvolwassenen met een lichte vorm van autisme. “Stichting Klimkoord heeft veel ervaring met deze doelgroep en zal begeleiding bieden op de locatie en bij debewoners thuis. Op deze manier kunnen ook zij zo zelfstandig als mogelijk en dicht bij hun netwerk in de regio verblijven. Momenteel is de wachtlijst groter dan het aantal woningen. Aanmelden voor deze specifieke wachtlijst verloopt via Stichting Klimkoord (www.klimkoord.nl)”, aldus Paula Zandstra, directeur-bestuurder Stichting Klimkoord.

”Wij zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de huisvesting van kwetsbare doelgroepen in onze gemeente en waarderen ook de positieve houding van de gemeente Westland om dit mogelijk te maken”, aldus Ferry van der Pal.

 

Projectplanning

Inmiddels is er een ontwerp voor het gebouw en wordt er gewerkt aan een detailontwerp voor de inrichting. Door de gemeente Westland is inmiddels de procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan in gang gezet. Naast Wonen Wateringen is er steun vanuit de gemeente Westland en is er breed politiek draagvlak voor ons project. De verwachting is dat het college van B&W voor de zomer het bestemmingsplan kan vaststellen, zodat na de zomer de benodigde vergunningen voor de bouw kunnen worden verstrekt. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw begin 2025 en kan de oplevering plaatsvinden in de eerste helft van 2026.

 

Interesse en toewijzing woningen

 

De toewijzing van de 18 sociale huurwoningen van Wonen Wateringen is nog niet vastgesteld. Heeft u interesse? Dan adviseren wij u zich in te schrijven bij Woonnet Haaglanden. Op de website www.woonnet-haaglanden.nl vindt u alle (sociale) huurwoningen van Wonen Wateringen en andere woningcorporaties in de regio Haaglanden. Ook deze huurwoningen worden hier straks aangeboden. Voordat u op woningen kunt reageren, schrijft u zich daar in.

 

   Drie plekken beschikbaar bij Stichting VEME

 

De werving voor de laatste nieuwe bewoners van stichting VEME is in volle gang. Volgens Annemiek Verroen zijn er nog drieplekken beschikbaar. Geïnteresseerden voor een woning kunnen zich via de website van de stichting VEME (www.stichtingveme.nl) aanmelden.

 

Fondsenwerving stichting VEME

 

Om alle zorgspecifieke aanpassingen en inrichting van gemeenschappelijke ruimten te kunnen financieren worden fondsen geworven en subsidies aangevraagd. “We hebben de afgelopen jaren al van verschillende organisaties en personen in het Westland donaties ontvangen maar we hebben nog een weg te gaan”, aldus Verroen. “Nu het project concreter is geworden en we zichthebben op een eigen woonplek kunnen we nog gerichter fondsen gaan werven”.

 

De stichting VEME heeft vanaf het begin gestreefd naar een woning in een bestaande woonbuurt met mogelijkheden voor participatie met en door buurtbewoners. Annemiek Verroen geeft aan dat er inmiddels door de gemeente Westland twee inloopavonden zijn geweest om de buurt te informeren over de plannen. De reacties over het VEME-wooninitiatief waren over het algemeen positief. “Wij willen graag in de komende periode met de buurt in gesprek gaan om nader kennis te maken en de mogelijkheden voor samenwerking met de buurtbewoners te verkennen. Dat geeft ook verdere betekenis aan onze naam: Voor Elkaar Met Elkaar!”