Missie

 

 

De Stichting VEME heeft als missie het creëren en in stand houden van een woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke en eventueel lichamelijke beperking waarbij de ouders de regie houden over de zorg en zich inzetten voor de verdere ontwikkeling en zelfredzaamheid van de bewoners.

 

VEME staat voor een individuele benadering van de bewoners omdat elk mens uniek is en zijn eigen kwaliteiten heeft.

 

VEME vindt het belangrijk dat je jezelf kunt zijn in een gezellige, warme en veilige omgeving met een huiselijke sfeer en met 24-uurs zorg op maat.

 

De betrokkenheid van ouders en verwanten is essentieel en samen met professionele zorg kijken we naar de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van daaruit zetten we begeleiding in zodat we de kwaliteit van leven kunnen waarborgen en waar mogelijk optimaliseren.

 

VEME streeft naar een langdurig verblijf binnen onze levensloopbestendige woning. Voor elkaar, met elkaar.

 

 

Visie

 

Het in Monster realiseren en in stand houden van een kleinschalige levensbestendige woonvorm voor maximaal 14 individuele bewoners (waarvan bij aanvang 4 rolstoel gebonden). Naast het eigen appartement zijn er groepselementen zoals 2 gemeenschappelijke woonkamers, snoezelruimte, wellness badkamer, keuken en tuin. VEME werkt samen met Wonen Wateringen die het gebouw zal realiseren en in beginsel zal verhuren aan de stichting. De bewoners huren van VEME.

 

De zorg, begeleiding en aansturing (inclusief “wakkere” nacht) worden op maat geboden door een professionele zorgorganisatie. De zorgverlening is betrokken, positief en gemotiveerd. Uitgangspunt is deskundige ontwikkelingsgerichte zorg met vertrouwde gezichten in de begeleiding en de verpleging.

 

Aansturing en begeleiding moet ook verleend kunnen worden vanuit een netwerk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen voor allerlei taken worden ingezet.

 

Zelfstandigheid van elke bewoner wordt gestimuleerd evenals bezigheden in huis en buitenshuis

 

De bewoners voelen zich als groep thuis met elkaar. Er wordt gestreefd naar gemeenschappelijk gebruik van woonkamer en maaltijden in twee groepen van zeven bewoners. Gemeenschappelijke vrijetijdsbesteding wordt gestimuleerd

 

Privacy wordt geboden door het eigen appartement en badkamer. De bewoner heeft daarmee de gelegenheid om bezoek te ontvangen of zichzelf terug te trekken als dit wenselijk is.

 

ntegratie in de buurt wordt nagestreefd door een opzet met een open karakter voor de mensen in de buurt met mogelijkheden voor inzet voor en door de buurt.