GESCHIEDENIS

Stichting VEME is ontstaan uit een groep ouders die bijeenkomsten over wonen op Woutershof bezochten. Ipse de Bruggen organiseerde deze avonden, omdat bij hen veelvuldig was aangegeven dat er behoefte was aan kleinschalig wonen voor gehandicapten in het Westland. Uit deze bijeenkomsten zijn een aantal ouders aan de slag gegaan om een projectplan te maken. Er is een bestuur gevormd en op 7 mei 2018 werden de handtekeningen van de bestuursleden onder de statuten gezet en is stichting "Voor elkaar Met elkaar een feit.

Op 28 augustus 2017 is het eerste contact gelegd met de gemeente en werd ons gevraagd vanuit de gemeente bij de Aloysius school in Monster te gaan kijken. Het is de bedoeling om de Aloysiusschool in de toekomst te herontwikkelen tot zorgwoningen. Wij waren al snel enthousiast over dit karakteristieke pand. Ook de centrale ligging van de school is perfect. Zo zouden onze kinderen lopend/rollend naar het centrum kunnen om een boodschapje te doen of een ijsje te eten. Wonen Wateringen heeft een Quick scan uitgevoerd en op dit moment wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de Aloysiusschool te herontwikkeling voor onze doelgroep.

Op 20 maart 2018 hebben de wethouders Marga de Goeij en Peter Ouwendijk een intentieovereenkomst getekend met Wonen Wateringen voor deze herontwikkeling (Artikel op hethelewestland.nl: https://www.hethelewestland.nl/nl/artikel/15369/eerste-stap-naar-ontwikkeling-aloysiusschool).

Nog een intentieverklaring werd getekend op 17 mei 2018 tussen zorgaanbieder Ipse de Bruggen en Stichting VEME. Ipse de Bruggen wordt hiermee betrokken bij de plannen voor de huisvesting en de samenstelling van de cliëntengroep. Ook zal Ipse de Bruggen zorg dragen voor een professionele screening van de bewoners. Stichting VEME heeft de intentie om in de toekomst de zorg in te kopen bij Ipse de Bruggen.

Op 17 mei 2018 is er op woutershof een presentatie van het ouderinitiatief geweest. Na deze informatieve en gezellige avond hebben meerdere ouders zich bij onze stichting aangemeld. Inmiddels zijn er gesprekken geweest tussen deze ouders en het bestuur en op 26 augustus 2018 was er een gezellig samenzijn met de gehele groep om beter met elkaar kennis te maken.