Steun ons met een gift of word vriend van VEME


Stichting VEME is een ouderinitiatief en ontvangt geen steun van de overheid. Als stichting streven wij naar een prachtig en gezellig ingericht huis voor onze kinderen. Wij willen de gezamenlijke ruimtes graag sfeervol inrichten en zorgen voor alle noodzakelijke voorzieningen voor de 24 uurs zorg. Zo moeten er o.a. twee keukens worden ingericht, wasmachines en drogers aangeschaft, domotica en signaleringssystyemen geïnstalleerd en moet de tuin worden ingericht. Om dit voor elkaar te krijgen zullen wij als ouders onze kinderen ondersteunen in het opzetten van acties, het aanschrijven van fondsen en het zoeken van sponsoren. Ook zijn onze kinderen begonnen met het vullen van de VEME spaarpot en sparen zo maandelijks al een mooi bedrag.

Onder het kopje spaardoelen kunt u zien welk bedrag al is bereikt voor welke uitgave. Maar het project is zo groot dat het onmogelijk is om als kinderen en ouders alle wensen zelf te bekostigen. Daarom vragen wij uw steun. Als u stichting VEME wilt ondersteunen dan wordt dit zeer gewaardeerd!

U kunt op 3 manieren een gift geven aan VEME:

1. U kunt uw gift storten op onze bankrekening: Rabobank Westland NL23RABO0330169890 t.n.v. stichting VEME Westland

2. U kunt onderstaande QR code scannen. U wordt dan verbonden met uw bank-app. Standaard staat er een bedrag van €5 ingesteld maar dat kunt u eenvoudig verhogen door een ander bedrag in te vullen.

3. U kunt vriend worden van VEME door een overeenkomst aan te gaan met VEME voor een periodieke gift. Doet u dat voor tenminste 5 jaar dan kunt u het volledige bedrag jaarlijks aftrekken bij uw belastingaangifte. Door op onderstaande link te klikken, kunt u de formulierenset downloaden. Vul deze voor uw deel in en stuur ze dan naar fondsen@stichtingveme.nl. Wij vullen dan ons deel in en zenden uw exemplaar naar u terug. Heeft u nog vragen dan kunt u die mailen naar fondsen@stichtingveme.nl

overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf

Stichting VEME staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71599231. Stichting VEME heeft de ANBI status (Algemeen Nut Bevorderende Instelling), zodat bepaalde giften aan de stichting aftrekbaar zijn.